نصرتی وی
نصرتی وی

نصرتی وی

غریب شهرها! ۰۰:۵۱
۴۳۹ بازدید ۳ سال پیش
سرگیجه به سبک اردوغان!!! ۰۱:۰۶
۴۴۶ بازدید ۳ سال پیش
کورهای اینترنشنال ۰۰:۳۷
۱۴۴ بازدید ۳ سال پیش
اختلاسگرها مدافع حرم نمی شوند!! ۰۰:۴۳
۳۴۴ بازدید ۳ سال پیش
اون کشیش به من گفت گستاخی نکن!! ۰۴:۵۵
۱,۹۵۲ بازدید ۳ سال پیش
پرزیدنت احمق ۰۰:۳۴
۲۱۷ بازدید ۳ سال پیش
مستند "مجنون" ۲۸:۰۷
۶۷۵ بازدید ۳ سال پیش
یکی بود... یکی بدجوری نبود ۰۰:۲۸
۴۳۷ بازدید ۳ سال پیش
آزادی ۰۵:۲۰
۴۴۱ بازدید ۳ سال پیش
گزارش رونمایی از نماهنگ آزادی ۰۵:۵۹
۳۴۴ بازدید ۳ سال پیش
گاهی کوتاه بیا...!!! ۰۵:۴۴
۱۹۵ بازدید ۳ سال پیش
در حصار!!! ۲۵:۱۶
۸۷۹ بازدید ۳ سال پیش
اغنیاى مهمان کُش؛ فقراى مهمان نواز... ۰۳:۱۰
تیزر نماهنگ آزادی ۰۰:۳۱
۲۳۵ بازدید ۳ سال پیش
بیت النبی ۰۵:۲۴
۳۹۹ بازدید ۳ سال پیش
پرسوناژ (45)، شیخ ابراهیم زکزاکی ۰۴:۵۶
۸۱ بازدید ۳ سال پیش
جمعه سیاه آمریکایی ها ۰۲:۴۴
۸۶ بازدید ۳ سال پیش
ارتش سایه های اسرائیل ۰۸:۴۶
۸۲ بازدید ۳ سال پیش
دورهمی همسران مدافع حرم ۰۱:۵۷
۲,۶۰۶ بازدید ۳ سال پیش
ماهی را هروقت "تو" از آب بگیری تازه است! ۰۰:۲۹
حاجت ۰۳:۵۰
۴۵۸ بازدید ۳ سال پیش
دروغگوهای فشن(4)!!!! ۰۶:۳۶
۴۷۸ بازدید ۳ سال پیش
مسلمون نباش، هر چی میخوای باش ۰۰:۳۰
۶۱۵ بازدید ۳ سال پیش
اگر ایران با تروریسم نمی جنگید؟! ۰۰:۲۸
۴۳۵ بازدید ۳ سال پیش
تو غلط می کنی اینجا منافع داری! ۰۰:۴۱
۱۳۶ بازدید ۳ سال پیش
صلحی در کار نیست او فقط تنها بود!!! ۰۵:۴۸
آمار 500 روزه از جنایات آل سعود در یمن! ۰۲:۳۹
دلتنگ نامه-ای کاش همه چیز ... ۰۰:۲۰
۳۱۵ بازدید ۳ سال پیش
عربستان بر لبه ى پرتگاه خود ساخته ۰۲:۰۸
ناصران عموراء ۲۵:۴۷
۱۹۴ بازدید ۳ سال پیش
اجتماع  هندی ها بزرگتر است یا شیعیان؟! ۰۵:۲۹
پیاده... ۰۴:۵۰
۵۰۰ بازدید ۳ سال پیش
آقا من جا موندم... ۰۶:۱۹
۲۱۱ بازدید ۳ سال پیش
فلسطینی خوب، فلسطینی بد ۰۷:۵۷
۱۴۰ بازدید ۳ سال پیش
ارتش میلیونی ۰۴:۴۰
۴۵۱ بازدید ۳ سال پیش
دعوت ۰۵:۱۲
۸۹۰ بازدید ۳ سال پیش
کودکان ما، کودکان آنها ۰۰:۳۶
۹۵ بازدید ۳ سال پیش
فقط منتظران ببینند ... ۰۴:۳۵
۴۸۸ بازدید ۳ سال پیش
اجتماع  هندی ها بزرگتر است یا شیعیان؟! ۰۵:۲۹
کنسرت سوگ چامه ها ۱۳:۰۷
۱۳۷ بازدید ۳ سال پیش
"رحمه للعالمین" بودنت را دوست دارم! ۰۴:۴۹
میگویند رقیه ای وجود نداشته،اما... ۰۵:۴۳
who is hussain?!-(5) ۰۱:۲۵
۱۳۶ بازدید ۳ سال پیش
آنم آرزوست! ۰۰:۳۳
۲۳۷ بازدید ۳ سال پیش
Who Is Hussain?! ۰۲:۰۴
۱۰۱ بازدید ۳ سال پیش
Who is Hussain?! ۰۱:۱۲
۱۷۵ بازدید ۳ سال پیش
Who is Hussain?!-(2) ۰۱:۳۹
۲۲۹ بازدید ۳ سال پیش
شیخ شهید ۲۲:۳۳
۲۰۷ بازدید ۳ سال پیش
تیزر موزیک ویدئو نفوذ ۰۰:۲۶
۳۹۸ بازدید ۳ سال پیش
اگر ایران با تروریسم نمی جنگید؟! ۰۰:۲۶
۶۷۰ بازدید ۳ سال پیش
آغاز آن جمعه ی موعود؛ ظهر عاشورا بود!!! ۰۴:۵۵
who is hussain?!-(3) ۰۱:۳۵
۳۰۷ بازدید ۳ سال پیش
اگر سر مسئولین مدعی داد نزنم نامَردم!!! ۰۰:۵۵
منبرهای بی اثر ۰۱:۱۵
۶۱ بازدید ۳ سال پیش
دلتنگ نامه ۰۰:۲۵
۱۵۲ بازدید ۳ سال پیش
گزارش یادواره شهدای مدافع حرم فاتحین ۰۲:۵۷
نباید برای همیشه بمیرم!!! ۰۶:۰۲
۳۷۸ بازدید ۳ سال پیش