نصرتی وی
نصرتی وی

نصرتی وی

غریب شهرها! ۰۰:۵۱
۴۸۴ بازدید ۴ سال پیش
سرگیجه به سبک اردوغان!!! ۰۱:۰۶
۴۹۷ بازدید ۴ سال پیش
کورهای اینترنشنال ۰۰:۳۷
۱۶۲ بازدید ۴ سال پیش
اختلاسگرها مدافع حرم نمی شوند!! ۰۰:۴۳
۳۷۸ بازدید ۴ سال پیش
اون کشیش به من گفت گستاخی نکن!! ۰۴:۵۵
۲,۰۶۱ بازدید ۴ سال پیش
پرزیدنت احمق ۰۰:۳۴
۲۲۸ بازدید ۴ سال پیش
مستند "مجنون" ۲۸:۰۷
۷۸۲ بازدید ۴ سال پیش
یکی بود... یکی بدجوری نبود ۰۰:۲۸
۴۶۵ بازدید ۴ سال پیش
آزادی ۰۵:۲۰
۴۵۰ بازدید ۴ سال پیش
گزارش رونمایی از نماهنگ آزادی ۰۵:۵۹
۳۴۹ بازدید ۴ سال پیش
گاهی کوتاه بیا...!!! ۰۵:۴۴
۲۰۵ بازدید ۴ سال پیش
در حصار!!! ۲۵:۱۶
۱,۰۵۵ بازدید ۴ سال پیش
اغنیاى مهمان کُش؛ فقراى مهمان نواز... ۰۳:۱۰
تیزر نماهنگ آزادی ۰۰:۳۱
۲۵۵ بازدید ۴ سال پیش
بیت النبی ۰۵:۲۴
۴۰۶ بازدید ۴ سال پیش
پرسوناژ (45)، شیخ ابراهیم زکزاکی ۰۴:۵۶
۸۹ بازدید ۴ سال پیش
جمعه سیاه آمریکایی ها ۰۲:۴۴
۹۴ بازدید ۴ سال پیش
ارتش سایه های اسرائیل ۰۸:۴۶
۸۶ بازدید ۴ سال پیش
دورهمی همسران مدافع حرم ۰۱:۵۷
۲,۶۸۹ بازدید ۴ سال پیش
ماهی را هروقت "تو" از آب بگیری تازه است! ۰۰:۲۹
حاجت ۰۳:۵۰
۴۶۴ بازدید ۴ سال پیش
دروغگوهای فشن(4)!!!! ۰۶:۳۶
۴۹۰ بازدید ۴ سال پیش
مسلمون نباش، هر چی میخوای باش ۰۰:۳۰
۶۲۵ بازدید ۴ سال پیش
اگر ایران با تروریسم نمی جنگید؟! ۰۰:۲۸
۴۵۸ بازدید ۴ سال پیش
تو غلط می کنی اینجا منافع داری! ۰۰:۴۱
۱۴۰ بازدید ۴ سال پیش
صلحی در کار نیست او فقط تنها بود!!! ۰۵:۴۸
آمار 500 روزه از جنایات آل سعود در یمن! ۰۲:۳۹
دلتنگ نامه-ای کاش همه چیز ... ۰۰:۲۰
۳۳۸ بازدید ۴ سال پیش
عربستان بر لبه ى پرتگاه خود ساخته ۰۲:۰۸
ناصران عموراء ۲۵:۴۷
۲۰۰ بازدید ۴ سال پیش
اجتماع  هندی ها بزرگتر است یا شیعیان؟! ۰۵:۲۹
پیاده... ۰۴:۵۰
۵۱۸ بازدید ۴ سال پیش
آقا من جا موندم... ۰۶:۱۹
۲۲۳ بازدید ۴ سال پیش
فلسطینی خوب، فلسطینی بد ۰۷:۵۷
۱۵۰ بازدید ۴ سال پیش
ارتش میلیونی ۰۴:۴۰
۴۶۲ بازدید ۴ سال پیش
دعوت ۰۵:۱۲
۸۹۹ بازدید ۴ سال پیش
کودکان ما، کودکان آنها ۰۰:۳۶
۹۹ بازدید ۴ سال پیش
فقط منتظران ببینند ... ۰۴:۳۵
۴۹۶ بازدید ۴ سال پیش
اجتماع  هندی ها بزرگتر است یا شیعیان؟! ۰۵:۲۹
کنسرت سوگ چامه ها ۱۳:۰۷
۱۵۲ بازدید ۴ سال پیش
"رحمه للعالمین" بودنت را دوست دارم! ۰۴:۴۹
میگویند رقیه ای وجود نداشته،اما... ۰۵:۴۳
who is hussain?!-(5) ۰۱:۲۵
۱۳۹ بازدید ۴ سال پیش
آنم آرزوست! ۰۰:۳۳
۲۵۰ بازدید ۴ سال پیش
Who Is Hussain?! ۰۲:۰۴
۱۰۶ بازدید ۴ سال پیش
Who is Hussain?! ۰۱:۱۲
۱۸۸ بازدید ۴ سال پیش
Who is Hussain?!-(2) ۰۱:۳۹
۲۴۰ بازدید ۴ سال پیش
شیخ شهید ۲۲:۳۳
۲۱۸ بازدید ۴ سال پیش
تیزر موزیک ویدئو نفوذ ۰۰:۲۶
۴۰۶ بازدید ۴ سال پیش
اگر ایران با تروریسم نمی جنگید؟! ۰۰:۲۶
۶۸۰ بازدید ۴ سال پیش
آغاز آن جمعه ی موعود؛ ظهر عاشورا بود!!! ۰۴:۵۵
who is hussain?!-(3) ۰۱:۳۵
۳۶۷ بازدید ۴ سال پیش
اگر سر مسئولین مدعی داد نزنم نامَردم!!! ۰۰:۵۵
منبرهای بی اثر ۰۱:۱۵
۷۳ بازدید ۴ سال پیش
دلتنگ نامه ۰۰:۲۵
۱۶۶ بازدید ۴ سال پیش
گزارش یادواره شهدای مدافع حرم فاتحین ۰۲:۵۷
نباید برای همیشه بمیرم!!! ۰۶:۰۲
۳۷۹ بازدید ۴ سال پیش