Skip to main content
زولا
۵۵۷ بازدید

  • ❤️ ÐØИ¥Â ❤️ توت فرنگی  ❤️
  • 국방 손
  • لبیک یاحسین (یه عاشق)#آتش_ به_اختیار
  • behnaz...#آتش به اختیار..

ماهی را هروقت "تو" از آب بگیری تازه است!

نصرتی وی
نصرتی وی
منتشر شده در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۵

این شب ها مدام با خودم مرور می کنم:
ماهی را هروقت "تو" از آب بگیری تازه است!