در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم کمیاب ابراهیم نبی بر اساس کتاب مقدس

شما آفریننده هستید
کانال تایید شده شما آفریننده هستید

NaserKral.com
.
https://www.naserkral.com/files/details.php?id=34&title=
.

فیلم فوق العاده کمیاب ابراهیم نبی که سرشار از نکات آموزنده و مباحث توحیدی و الهی است. فیلم از زندگی جوانی ابراهیم شروع میشود و با دریافت الهام خداوند از خانواده اش جدا میشود و به سمت جنوب در حالی که همه چیز نامفهوم است به همراه قبیله خود حرکت میکند و در طی این مسیر آموزنهایی را پشت سر میگذارد که هر کدام برای هر انسانی غیرممکن است ولی ابراهیم با ایمان کامل آنها را پشت سر میگذارد و خداوند طبق وعده اش به اندازه تمام شنهای ساحل و ستارگان آسمان به ابراهیم نوادگانی میدهد که هر یک از ما یکی از آنها هستیم. این فیلم فوق العاده کمیاب هست و تمام چهار نسخه آن بعد از مدتها زحمت در موسسه هم اندیشی کرال گردآوری شده است. از چهار بخش فیلم سه بخش زبان فارسی است و هنوز یک بخشش به زبان اصلی است و به محض گردآوری در پروفایل عزیزانی که تهیه کرده اند قرار داده خواهد شد

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال