Skip to main content
بلک میرور
۲۵,۸۶۳ بازدید

  • گروه تفکر خلاق آزیریس
  • Kurt
  • یوسف

آرشیو دیجیتالی اسناد و اشیاء در موزه ی هنری فورد

گروه تفکر خلاق آزیریس
گروه تفکر خلاق آزیریس
منتشر شده در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

در این ویدئو از نشنال جئوگرافیک فارسی، خواهید دید چگونه اسناد و اشیاء موجود در موزه ی هنری فورد و با چه تجهیزات و شیوه هایی برای حفظ و نگهداری و ارائه در وب سایت موزه، به صورت دیجیتال بایگانی می شوند.
لازم به ذکر است مراکز مهم و معتبری مانند مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران و مرکز اسناد دیپلماسی وزارت امور خارجه هم اکنون با اسکنر ها و سیستم های تصویربرداری و بایگانی دیجیتال ساخت گروه تفکر خلاق آزیریس مانند اسکنر تیا، اسکنر منتیس و اسکنر تی رکس در حال انجام دیجیتالی سازی منابع و اسناد هستند.
لطفا از وب سایت https://www.aziris.ir بازدید بفرمایید.