خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

کانال تایید شده خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

موسیقی فیلم؛ «دولیتل» ۰۳:۲۱
شور موقتی زنده‌رود ۰۳:۰۴
موسیقی فیلم؛ «سوپرمن» ۰۵:۱۶
هورالعظیم تشنه ۰۴:۵۳