در حال بارگذاری ویدیو ...

خطر تخریب، بیخ گوش بازار دویست‌ساله

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

بازار تاریخی اراک با ۳۰ سرا و کاروانسرا و تیمچه مربوط به دوره قاجار است که همچنان پس از گذشت حدود دو سده همچنان کاربری اقتصادی، فرهنگی و مذهبی خود را حفظ کرده است. از حدود پنج سال پیش با توجه به آسیب‌های وارده به بازار تاریخی اراک، موضوع طرح جامع احیا و مرمت بازار در دستور کار قرار گرفت، اما تا امروز هنوز به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است. اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی، به عنوان یکی از متولیان حفظ بازار، به کمک مشاور، طرح جامع را تهیه کرده، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و برخی بازاریان هم نسبت به این طرح، ابهامات و پرسش‌هایی دارند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

خطر تخریب، بیخ گوش بازار دویست‌ساله

۰ لایک
۰ نظر

بازار تاریخی اراک با ۳۰ سرا و کاروانسرا و تیمچه مربوط به دوره قاجار است که همچنان پس از گذشت حدود دو سده همچنان کاربری اقتصادی، فرهنگی و مذهبی خود را حفظ کرده است. از حدود پنج سال پیش با توجه به آسیب‌های وارده به بازار تاریخی اراک، موضوع طرح جامع احیا و مرمت بازار در دستور کار قرار گرفت، اما تا امروز هنوز به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است. اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی، به عنوان یکی از متولیان حفظ بازار، به کمک مشاور، طرح جامع را تهیه کرده، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و برخی بازاریان هم نسبت به این طرح، ابهامات و پرسش‌هایی دارند.

اخبار و سیاست