Skip to main content
زولا
۳۰۱ بازدید

نور فلورسنت و معاینات دندانپزشکی | دکتر لیلا عطایی

دکتر لیلا عطایی
دکتر لیلا عطایی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

بافت نرم زبان، اطراف و داخل دهان حتما باید در معاینات اولیه، ارزیابی و در صورت وجود مشکل در معاینات دوره ای بازبینی شوند. دستگاه هایی با نور فلورسنت این امکان را به ما میدهند که هر گونه فعالیت سلولی نابجا، از جمله ضایعات پیش سرطانی را در مراحل اولیه کشف کنیم.www.unique-smile.com