خدمات طراحی پزشکی زی نما

خدمات طراحی پزشکی زی نما

مدل سه بعدی ویروس HIV ۰۰:۲۲
۵۷ بازدید پارسال
ساخت قلب با پرینتر سه بعدی ۰۰:۳۱
۲۴ بازدید پارسال
اساس کار پرینتر سه بعدی ۰۱:۳۵
۲۶ بازدید پارسال
تأثیر میکروبیوم روده در درمان سرطان ۰۲:۰۴