Skip to main content
خدمات طراحی پزشکی زی نما

خدمات طراحی پزشکی زی نما

این کانال متعلق به خدمات طراحی زی نما می باشد که در زمینه طراحی تصاویر و انیمیشن های زیست شناسی و پزشکی فعالیت می کند. از کانال ما در تلگرام دیدن فرمائید: t.me/BiomedicalAnimator