در حال بارگذاری ویدیو ...

تعزیه حر بن ریاحی / وبگاه عبدالرضا سلجوقی نژاد/ a.r_saljoghinejad_iran@

وبگاه عبدالرضا سلجوقی نژاد
وبگاه عبدالرضا سلجوقی نژاد

فقره ای از تعزیه حربن یزید ریاحی
محل اجرا: مجتمع تعزیه خوانی فاطمیه زنگی آباد استان کرمان
نوازنده ترومپت: عبدالرضا سلجوقی نژاد
شبیه حربن ریاحی: عبدالحسین مؤمنی
دی ماه ۹۸
معین البکا: استاد محمدحسین سلجوقى نژاد

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال