Skip to main content
بلک میرور
۲۷۵ بازدید

  • Ares-
  • ریحانه
  • RKH
  • Baran...خیلی کم سر میزنم
  • «فـــــرمانده مـــــن»

نزدیک شدن قایق‌های ایرانی به ناوشکن آمریکایی

گمشده در دنیا#آتش_به_اختیار
گمشده در دنیا#آتش_به_اختیار
منتشر شده در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۵

فیلم نزدیک شدن قایق‌های ایرانی به ناوشکن آمریکایی «یواس‌اس نیتز» در تنگه هرمز.