Skip to main content
شهر فرش
۲۵ بازدید

اسکرابر باتری دار - زمین شوی صنعتی - نظافت ادارات و سازمان ها-کفشوی صنعتی

شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)
کانال تایید شده شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)
منتشر شده در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

اسکرابر باتری دار، دستگاه زمین شوی صنعتی است که برای نظافت صنعتی راهروها، تمیز کردن کف زمین و بهداشت کازخانه های تولید دستکش و تجهیزات پزشکی مناسب است. از این کف شو صنعتی برای شستشو و خشک کرده همزمان انواع کف پوش ها ( حتی پوست پرتقالی ) استفاده میشود. 87184-021 شرکت ابرهیم www.ebrahimco.com