Skip to main content
شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)
کانال تایید شده

شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)

شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم: ارائه دهنده دستگاه های نظافت صنعتی( اسکرابر-کف شوی-زمین شوی-جاروبرقی صنعتی-واترجت صنعتی-کارواش اتوماتیک و سویپر)