شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)

کانال تایید شده شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)

توضیحات

شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم: ارائه دهنده دستگاه های نظافت صنعتی( اسکرابر-کف شوی-زمین شوی-جاروبرقی صنعتی-واترجت صنعتی-کارواش اتوماتیک و سویپر)

اطلاعات کانال

  • تاریخ ایجاد کانال ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴