در حال بارگذاری ویدیو ...

راه اندازی دستگاه کارواش خانگی

شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)

برای استفاده از دستگاه کارواش خانگی و یادگیری نحوه راه اندازی این دستگاه، ابتدا باید ساختار آن را بشناسید. ورود آب به دستگاه، افزایش فشار آب در قطعات داخلی و سپس پاشش آب فشار قوی بر روی سطوح، اساس کار دستگاه کارواش خانگی است. برای راه اندازی دستگاه کارواش خانگی، پس از خرید دستگاه بسته بندی را مطابق با راهنمای خرید واترجت باز کنید و دسته واترجت را با آلن به بدنه محکم وصل کنید. سپس چرخ های محرک را از دو طرف به دستگاه متصل کرده و خروجی آب از پمپ را به قسمت زیرین اتصال دهید (برای اتصال آب به ورودی آب دستگاه از شیلنگ استفاده شود). می توانید نازل مواد شوینده و کابل برق را به محل های نصب شده دستگاه در پشت وصل کنید. پس از این مراحل دستگاه را به محل نظافت منتقل کرده و نظافت تمامی سطوح را انجام دهید.
https://cutt.ly/IUSQYFC

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

راه اندازی دستگاه کارواش خانگی

۰ لایک
۰ نظر

برای استفاده از دستگاه کارواش خانگی و یادگیری نحوه راه اندازی این دستگاه، ابتدا باید ساختار آن را بشناسید. ورود آب به دستگاه، افزایش فشار آب در قطعات داخلی و سپس پاشش آب فشار قوی بر روی سطوح، اساس کار دستگاه کارواش خانگی است. برای راه اندازی دستگاه کارواش خانگی، پس از خرید دستگاه بسته بندی را مطابق با راهنمای خرید واترجت باز کنید و دسته واترجت را با آلن به بدنه محکم وصل کنید. سپس چرخ های محرک را از دو طرف به دستگاه متصل کرده و خروجی آب از پمپ را به قسمت زیرین اتصال دهید (برای اتصال آب به ورودی آب دستگاه از شیلنگ استفاده شود). می توانید نازل مواد شوینده و کابل برق را به محل های نصب شده دستگاه در پشت وصل کنید. پس از این مراحل دستگاه را به محل نظافت منتقل کرده و نظافت تمامی سطوح را انجام دهید.
https://cutt.ly/IUSQYFC