شریف صنعت پارسا ( اسکرابر-سویپر-کارواش اتوماتیک-جاروبرقی صنعتی-واتر جت)
شریف صنعت پارسا ( اسکرابر-سویپر-کارواش اتوماتیک-جاروبرقی صنعتی-واتر جت)

شریف صنعت پارسا ( اسکرابر-سویپر-کارواش اتوماتیک-جاروبرقی صنعتی-واتر جت)

معرفی دستگاه جاروبرقی آب و خاک ۰۱:۰۰
شستشوی کف پارکینگ با اسکرابر صنعتی ۰۱:۲۶
اسکرابر صنعتی برای اماکن مذهبی ۰۰:۳۵
جاروبرقی صنعتی آب و خاک ۰۱:۰۰
۵۲ بازدید ۲ سال پیش
اسکرابر دستی-بررسی عملکرد اسکرابر ۰۰:۳۵
اسکرابر ecoflex ساخت کمپانی نیلفیسک ۰۱:۲۳
جاروبرقی صنعتی-انتقال مواد پنوماتیک ۰۰:۳۲
کارواش خانگی-ابزار نظافتی کارآمد در منزل ۰۱:۰۰
اسکرابر برقی-جلادهی سطوح کف در فروشگاه ۰۰:۳۲
کفشور برقی-نظافت داخلی ساختمان اداری ۰۱:۰۰
اسکرابر دستی-نظافت سطوح نمایشگاهی ۰۰:۳۴
اسکرابر دستی- سیستم برس زنی ۰۰:۵۶
۷۱ بازدید ۳ سال پیش
اسکرابر دستی- شستشوی اماکن آموزشی ۰۰:۵۶
اسکرابر دستی - ارتقا کیفیت شستشو ۰۰:۳۹
اسکرابر دستی- شستشوی سطوح کارگاه ۰۰:۵۶
اسکرابر صنعتی- ارتقا کیفیت نظافت ۰۰:۵۶
اسکرابر دستی- شستشوی موثر سطوح ۰۰:۵۶
۲۷ بازدید ۳ سال پیش
اسکرابر دستی-قدرت مانور بالا ۰۱:۲۹
۴۲ بازدید ۳ سال پیش
واترجت صنعتی - کاربرد نازل متغیر ۰۰:۵۶
۱۳۴ بازدید ۳ سال پیش
اسکرابر دستی- قدرت مانور بالای اسکرابر ۰۱:۰۰
واترجت صنعتی- نازل متغیر و کاربری آسان ۰۰:۴۹
واترجت خانگی - نظافت سطوح کف ۰۱:۰۰
۶۷ بازدید ۳ سال پیش
جاروبرقی صنعتی - مکش کامل آلاینده ها ۰۴:۰۱
اسکرابر دستی- نظافت سریع و آسان ۰۰:۵۹
۳۰ بازدید ۳ سال پیش
سوییپر دستی- نظافت راحت و سریع ۰۰:۵۹
۶۶ بازدید ۳ سال پیش
اسکرابر خودرویی- نظافت سریع و کارآمد ۰۰:۵۹
سوییپر دستی- راه اندازی و استفاده آسان ۰۰:۵۹
واترجت صنعتی- شستشوی خودرو ۰۲:۱۹
۸۵ بازدید ۴ سال پیش
مکنده صنعتی- جمع آوری موثر ذرات سمی ۰۱:۵۸
واترجت صنعتی -راه اندازی آسان و سریع ۰۱:۵۷