Skip to main content
۳۸ بازدید

اسکرابر دستی- سیستم برس زنی

اسکرابر یا کف شوی صنعتی با استفاده از سیستم برس زنی و پاشش آب تمیز تمامی آلاینده ها را از داخل خلل و فرج کفپوش ها و شیار ها بیرون کشیده و سطوحی کاملا تمیز و خشک بر جای می گذارد. شریف صنعت پارسا 88917929-021 www.sharifsanat.com