پویاکام

کانال تایید شده پویاکام

شما کی هستید؟ ۱۳:۳۱
۱۷ ساعت پیش
کره شمالی - 3 ۱۰:۵۰
۸ روز پیش
نظریه تکامل ۰۳:۲۶
۸ روز پیش
این معده لعنتی! ۰۵:۳۴
کله‌گنده‌ها ! ۰۲:۱۱
قبله اشتباه شده است؟ ۱:۲۵:۱۰
کره‌شمالی - 2 ۱۰:۰۳
۱۷ روز پیش
کره شمالی - 1 ۱۱:۱۲
۲۳ روز پیش
جنگ‌های گران جهان ۰۱:۲۹
Korean War 1950-1953 ۴۷:۴۶
۲۸ روز پیش
مصاحبه دادکان ۲۹:۰۸
گروه خونی چی هست؟ ۰۴:۴۱
شما هم یبوست دارید؟ ۰۳:۳۲
قوی‌ترین کشور هر قرن ۰۳:۰۷
بدون آب می‌شود؟ ۰۲:۳۹
سرود ملی شوروی ۰۳:۴۲
میدان پلویوشکا ۰۳:۲۷
Libera - Carol of the Bells ۰۳:۰۵
جوانی سیاستمداران ۰۳:۰۹
زنان ثروتمند جهان ۰۳:۴۸
اندوه کره‌شمالی ۰۳:۴۷
داستان کرامول ۲:۴۳:۵۲
داستان اوپن‌هایمر ۱:۰۱:۳۰
تعطیلات خیلی طولانی! ۰۴:۱۹
تام‌وجری که ندیدید ۱۰:۱۰
فایتر ۰۴:۰۴
۱ ماه پیش
چقدرش شما را می‌کشد؟ ۰۲:۳۳
ما دوتا خدا داریم / god ۰۱:۰۰
چاق‌ترین‌های تاریخ! ۰۲:۰۰