در حال بارگذاری ویدیو ...

مناظره صادق زیباکلام و مهدی جمشیدی | امکان اجتماعی قانون حجاب

۰ نظر گزارش تخلف
پویاکام
کانال تایید شده پویاکام

صادق زیباکلام:
فرمان کشف حجاب رضاشاه به دلیل دشمنی با اسلام یا دستور انگلیس نبود. نخبگان آن دوره به این نتیجه رسیده بودند که اهداف مشروطه با مشارکت زنان در جامعه محقق می‌شود و زن خانه‌نشین و با روبنده نمی‌تواند مسئولیت‌های اجتماعی را بپذیرد. این کشور اگر امروز کشور هست، مدیون رضاشاه است.

مهدی جمشیدی:
منطق درونی جامعه ایران با کشف حجاب سازگار نبود. چه عامل آن رضاخان باشد چه انگلیس. اسلام به هیچ وجه موافق خانه‌نشینی زنان نیست. به تعبیر آقای مطهری: نه حبس نه اختلاط. شریعتی نیز بین زن سنتی، زن فاطمی و زن متجدد تفکیک می‌کرد. رضاخان اگر حسن نیت داشت، کشف حجاب اجباری را اجرا نمی‌کرد.

این برنامه در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ضبط شده است.

00:00 قانون حجاب؟
00:36:24 جمشیدی. انگیزه حکومت سیاسی است؟
00:47:38 زیباکلام. نگرانی اصلی حکومت
01:13:00 زیباکلام. سرآغاز تغییر وضعیت اجتماعی زنان
01:28:08 جمشیدی. راهکار حکومت نتیجه‌بخشه؟
01:42:22 زیباکلام.‌ درس گرفتن از رضاشاه

حمایت ارزی از آزاد (patreon):
https://www.patreon.com/azad579

حمایت ریالی از آزاد (امکان حمایت ماهانه یا یکباره):
https://hamibash.com/azad

#صادق_زیباکلام #مهدی_جمشیدی #حجاب_اجباری #امر_به_معروف #نهی_از_منکر #طرح_نور #گشت_ارشاد #زن #زیباکلام #جمشیدی #فمینیسم #برابری #برابری_جنسیتی #بازداشت #بازداشت_زیباکلام #زندان_زیباکلام #زیباکلام_زندانی #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی #حق_زن #حقوق_زنان #جمهوری_اسلامی #سیاست #دموکراسی #انقلاب #شریعت #اصلاحات #حکومت_دینی #ایران #شریعتی #بازرگان #خامنه_ای #خمینی #احکام #احکام_اسلام #اعتراض #روحانیت #حکومت_اسلامی #جنبش_مهسا #حجاب_اختیاری #رضاشاه #مدرنیته #آزادی #لیبرالیسم #کشف_حجاب #حقوق #مردسالاری #مردسالارانه #debate #قانون_حجاب #رادان #رضاخان #کتاب_زیباکلام #چرا_نمیگیرنت؟ #زیباکلام_جدید #مناظره_زیباکلام

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مناظره صادق زیباکلام و مهدی جمشیدی | امکان اجتماعی قانون حجاب

۱ لایک
۰ نظر

صادق زیباکلام:
فرمان کشف حجاب رضاشاه به دلیل دشمنی با اسلام یا دستور انگلیس نبود. نخبگان آن دوره به این نتیجه رسیده بودند که اهداف مشروطه با مشارکت زنان در جامعه محقق می‌شود و زن خانه‌نشین و با روبنده نمی‌تواند مسئولیت‌های اجتماعی را بپذیرد. این کشور اگر امروز کشور هست، مدیون رضاشاه است.

مهدی جمشیدی:
منطق درونی جامعه ایران با کشف حجاب سازگار نبود. چه عامل آن رضاخان باشد چه انگلیس. اسلام به هیچ وجه موافق خانه‌نشینی زنان نیست. به تعبیر آقای مطهری: نه حبس نه اختلاط. شریعتی نیز بین زن سنتی، زن فاطمی و زن متجدد تفکیک می‌کرد. رضاخان اگر حسن نیت داشت، کشف حجاب اجباری را اجرا نمی‌کرد.

این برنامه در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ضبط شده است.

00:00 قانون حجاب؟
00:36:24 جمشیدی. انگیزه حکومت سیاسی است؟
00:47:38 زیباکلام. نگرانی اصلی حکومت
01:13:00 زیباکلام. سرآغاز تغییر وضعیت اجتماعی زنان
01:28:08 جمشیدی. راهکار حکومت نتیجه‌بخشه؟
01:42:22 زیباکلام.‌ درس گرفتن از رضاشاه

حمایت ارزی از آزاد (patreon):
https://www.patreon.com/azad579

حمایت ریالی از آزاد (امکان حمایت ماهانه یا یکباره):
https://hamibash.com/azad

#صادق_زیباکلام #مهدی_جمشیدی #حجاب_اجباری #امر_به_معروف #نهی_از_منکر #طرح_نور #گشت_ارشاد #زن #زیباکلام #جمشیدی #فمینیسم #برابری #برابری_جنسیتی #بازداشت #بازداشت_زیباکلام #زندان_زیباکلام #زیباکلام_زندانی #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی #حق_زن #حقوق_زنان #جمهوری_اسلامی #سیاست #دموکراسی #انقلاب #شریعت #اصلاحات #حکومت_دینی #ایران #شریعتی #بازرگان #خامنه_ای #خمینی #احکام #احکام_اسلام #اعتراض #روحانیت #حکومت_اسلامی #جنبش_مهسا #حجاب_اختیاری #رضاشاه #مدرنیته #آزادی #لیبرالیسم #کشف_حجاب #حقوق #مردسالاری #مردسالارانه #debate #قانون_حجاب #رادان #رضاخان #کتاب_زیباکلام #چرا_نمیگیرنت؟ #زیباکلام_جدید #مناظره_زیباکلام

اخبار و سیاست