Skip to main content
ابرزندگی
۴۵ بازدید

اسکرابر یا کفشوی صنعتی برای سالن ورزشی

سطح زمین در سالنهای ورزشی به وسیله دستگاه اسکرابر قابل شستشو است. اسکرابر کابلی یک کف شوی دستی است که برای شستشوی سطوح کف در مجموعه های ورزشی ابزاری بسیار مناسب و کارآمد به شمار می آید. شرکت شریف صنعت پارسا
021-88917929
www.sharifsanat.com