Skip to main content
۵۴ بازدید

اسکرابر دستی قابل استفاده در فضاهای کوچک و متوسط

دستگاه اسکرابر دستی از پرکاربردترین دستگاه های اسکرابر صنعتی یا کفشوی صنعتی است که شستشوی سطوح کف را به بهترین شکل به انجام می رساند و هم زمان با شستشو سطوح را خشک می گرداند.
شرکت شریف صنعت پارسا
021-88917929
www.sharifsanat.com