Skip to main content
تک بلیط
۱۳ بازدید

زمین شوی صنعتی-توان بالای نظافتی اسکرابر در محیط های وسیع

اسکرابر دستگاه مناسب از بین بردن آلودگی های باقی مانده در سطوح کف می باشد و با استفاده از این دستگاه سطوح درخشنده و پاکیزه شده و سطح بهداشت محیط ارتقا می یابد. دستگاه زمین شوی صنعتی با یک بار عبور از بخش های آلوده تمامی لکه ها و آلودگی های باقی مانده سطوح کف را از بین می برد. شریف صنعت پارسا 88917929-021 www.sharifsanat.com