Skip to main content
علی بابا
۶۲ بازدید

اسکرابر-بهینه سازی عملیات نظافت با اسکرابر دستی در محیط های صنعتی

به کمک یک دستگاه اسکرابر با کیفیت سطوح آلوده کف در محیط های وسیع صنعتی با کیفیت بالایی مورد نظافت قرار می گیرند. دستگاه اسکرابر صنعتی با حداقل مصرف آب و مواد شوینده فضای وسیعی را مورد نظافت قرار می دهد و موجب ارتقای سطح بهداشت محیط شده بعلاوه صرفه اقتصادی بالایی را بای واحدهای صنعتی به ارمغان می آورد.. شریف صنعت پارسا 88917929-021www.sharifsanat.com