Skip to main content
نماوا
۲۰ بازدید

زمین شوی صنعتی-نظافت سطوح کف مراکز درمانی

سطوح کف در مراکز درمانی علی الخصوص بیمارستان ها در معرض انواع آلودگی ها قرار می گیرد که وجود این آلودگی ها در محیط تهدیدی جدی برای سلامت بیماران می باشد. بدین منظور با استفاده از دستگاه زمین شوی صنعتی می توان اینگونه سطوح را به خوبی نظافت نموده و سطح بهداشت محیط بیمارستان و مراکز درمانی را ارتقا بخشید.شریف صنعت پارسا 88917929-021www.sharifsanat.com