در حال بارگذاری ویدیو ...

شستشوی اماکن تجاری با دستگاه های نظافت صنعتی

شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)

مجتمع های تجاری به دلیل تردد زیاد، همواره در معرض آلودگی های گوناگون هستند و به دلیل رفت و آمد زیاد، نظافت و شستشوی مداوم آن ها کاری دشوار خواهد بود. برخی از مشکلات شستشوی مجتمع های تجاری به روش دستی عبارتند از: خیس ماندن سطوح پس از شستشو و امکان لغزش و آسیب به حاضرین در محیط، شستشو در مدت زمان زیاد و ایجاد مزاحمت برای افراد، وسیع بودن سطوح و نیاز به بکارگیری نیروی خدماتی زیاد و افزایش هزینه مصرفی، سرعت کم شستشو، مصرف آب به مقدار زیاد و کاهش منابع طبیعی، مصرف مواد شوینده و آسیب به محیط زیست و از همه کیفیت بسیار پایین شستشو علی رغم صرف زمان، هزینه و انرژی زیاد. به همین دلیل شستشوی دستی و سنتی پیشنهاد نمی گردد. در مقابل می توان از دستگاه های مکانیزه نظافت صنعتی به منظور شستشوی سطوح کف مجتمع های تجاری کمک گرفت. بهترین کفشوی صنعتی، دستگاه اسکرابر می باشد که استفاده از آن در مجتمع های تجاری و فروشگاه ها، مزایای بسیاری دارد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شستشوی اماکن تجاری با دستگاه های نظافت صنعتی

۰ لایک
۰ نظر

مجتمع های تجاری به دلیل تردد زیاد، همواره در معرض آلودگی های گوناگون هستند و به دلیل رفت و آمد زیاد، نظافت و شستشوی مداوم آن ها کاری دشوار خواهد بود. برخی از مشکلات شستشوی مجتمع های تجاری به روش دستی عبارتند از: خیس ماندن سطوح پس از شستشو و امکان لغزش و آسیب به حاضرین در محیط، شستشو در مدت زمان زیاد و ایجاد مزاحمت برای افراد، وسیع بودن سطوح و نیاز به بکارگیری نیروی خدماتی زیاد و افزایش هزینه مصرفی، سرعت کم شستشو، مصرف آب به مقدار زیاد و کاهش منابع طبیعی، مصرف مواد شوینده و آسیب به محیط زیست و از همه کیفیت بسیار پایین شستشو علی رغم صرف زمان، هزینه و انرژی زیاد. به همین دلیل شستشوی دستی و سنتی پیشنهاد نمی گردد. در مقابل می توان از دستگاه های مکانیزه نظافت صنعتی به منظور شستشوی سطوح کف مجتمع های تجاری کمک گرفت. بهترین کفشوی صنعتی، دستگاه اسکرابر می باشد که استفاده از آن در مجتمع های تجاری و فروشگاه ها، مزایای بسیاری دارد.