در حال بارگذاری ویدیو ...

واترجت خانگی - شستشوی سطوح با آب فشار قوی

شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)

سطح زمین و دیوار ها از جمله سطوحی هستند که با گذشت زمان و قرار گرفتن در معرض هوای محیط و آلودگی ها کثیف می شوند. چسبند و عمیق بودن بعضی از آلودگی ها، شستشوی روزانه و دقیق این سطوح را بخصوص برای محیط های بیرونی وسیع دشوار می سازد. به همین جهت استفاده از واترجت برای شستن آلودگی های سطوح کف نسبت به روش دستی رواج یافته است. واترجت با بهره مندی از پمپ فشار قوی آب را با فشار به سطح پاشش می نماید و آلودگی ها در مدت زمان کمی از بین می برد.

شرکت ابراهیم - 02187184

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

واترجت خانگی - شستشوی سطوح با آب فشار قوی

۰ لایک
۰ نظر

سطح زمین و دیوار ها از جمله سطوحی هستند که با گذشت زمان و قرار گرفتن در معرض هوای محیط و آلودگی ها کثیف می شوند. چسبند و عمیق بودن بعضی از آلودگی ها، شستشوی روزانه و دقیق این سطوح را بخصوص برای محیط های بیرونی وسیع دشوار می سازد. به همین جهت استفاده از واترجت برای شستن آلودگی های سطوح کف نسبت به روش دستی رواج یافته است. واترجت با بهره مندی از پمپ فشار قوی آب را با فشار به سطح پاشش می نماید و آلودگی ها در مدت زمان کمی از بین می برد.

شرکت ابراهیم - 02187184