Skip to main content
علی بابا
۶۹ بازدید

برای احراز مالکیت افراد روی محتوا و بسترهای انتقال آنها، محتواها و بسترهای انتقال باید دارای یک هویت واحد باشند

ITDMC
کانال تایید شده ITDMC
منتشر شده در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۷