در حال بارگذاری ویدیو ...

ساخت رینگ ‍‍موتور و ماشین

mechanical Engineer Designing Industrial Parts
mechanical Engineer Designing Industrial Parts

Motor Vehicle Iron Wheel Rim Manufacturing Process in Factory | Production Process of Iron Wheel Rim
سفارش ساخت رینگ
نحوه تعویض طوقه دوچرخه
طوقه دوچرخه چیست
نحوه بستن چرخ عقب دوچرخه
چگونه لنگی دوچرخه را بگیریم
قفل شدن چرخ عقب دوچرخه
بستن چرخ دوچرخه
چگونه طوقه دوچرخه را اسپرت کنیم

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.