در حال بارگذاری ویدیو ...

آیا سرطان پستان ارثی است

کلینیک پستان دکتر فرهاد موسی زاده
کلینیک پستان دکتر فرهاد موسی زاده

در چه افرادی خطر وراثت بیشتر است و نیاز به بررسی ژنی و مشاوره ژنتیک است؟
در افرادی که سابقه شدید خانوادگی ابتلا به سرطان پستان را دارند یعنی :

افرادی که بیش از دو فرد از نزدیکان درجه یک و دو در خانواده آنها سابقه ابتلا به سرطان پستان را دارند.
افرادی که یکی از بستگان درجه یک و یا دو آنها سرطان پستان دو طرفه داشته باشد.
افرادی که سرطان پستان و سرطان تخمدان همزمان در نزدیکان درجه یک و یا دو خود داشته اند.
افرادی که یکی از نزدیکان درجه یک و دو آنها مرد بوده و مبتلا به سرطان پستان شده است.

https://drmoussazadeh.com/blog/hereditary-breast-cancer/

https://vimeo.com/user130069983/review/499646813/b20546a31b

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال