کلینیک پستان دکتر فرهاد موسی زاده
کلینیک پستان دکتر فرهاد موسی زاده

کلینیک پستان دکتر فرهاد موسی زاده

ترشح خونی پستان ۰۱:۵۰
تغییر شکل پستان ۰۶:۴۳
لنفادم وتورم دست ۵۶:۰۷
بزرگی سینه آقایان ۰۵:۳۰
بازگشت به ایران ۰۳:۲۴
pagets disease/ بیماری پاژه ۰۵:۲۱
کوید 19 و سرطان پستان ۰۷:۳۷
درن ها در جراحی پستان ۰۶:۵۳
فیبروآدنوم ۰۹:۰۲
۱۰ ماه پیش
کیست پستان ۰۴:۲۲
۱۱ ماه پیش
فیلم بازسازی پستان ۰۲:۱۹
کلاه یخ و شیمی درمانی ۰۳:۳۵
تجمع مایع در محل عمل ۰۳:۴۰
عمل لاپاراسکوپی چیست؟ ۰۹:۲۹
اسکار یا جای زخم جراحی ۰۴:۳۱