Skip to main content
۴۲ بازدید

  • ✗Someone✗
  • R_BF_S
  • [-Emma | Panda-] ♡Asena  •
  • SnowQueen
  • ❄۲۲ جولای❄

ولی به هر کسی نگو زندگی،...

Leo 313
Leo 313
منتشر شده در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

ولی به هر کسی نگو زندگی،
کسی که زندگیت باشه میفهمه کِی ناراحتی٬کِی دلت سکوت میخواد٬کِی دلت حرف میخواد؛
کسی که زندگیته وقتی پیدات نیست زنگ نمیزنه دعوا کنه بگه مشکوکی٬سرک بکشه٬زنگ میزنه از استرس صداش میلرزه٬نگرانته؛
میگم به هرکی نگو زندگی چون زندگیت اونیه که هرکاری میکنه تو بخندی

حامد رجب‌ پور