در حال بارگذاری ویدیو ...

برترین سازه های مهندسی دنیا

۰ نظر گزارش تخلف
برتینا - Bertina
برتینا - Bertina

در این ویدئو به معرفی تعدادی از برترین سازه های مهندسی جهان مدرن و امروزی پرداخته ایم. با ما همراه باشید...
https://www.bertina.ir/blog/%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7/

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

برترین سازه های مهندسی دنیا

۱ لایک
۰ نظر

در این ویدئو به معرفی تعدادی از برترین سازه های مهندسی جهان مدرن و امروزی پرداخته ایم. با ما همراه باشید...
https://www.bertina.ir/blog/%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7/

علم و فن آوری