برتینا - Bertina

برتینا - Bertina

موسس گوگل کیست؟ ۰۳:۰۶
مهندسی چیست؟ ۰۱:۱۹
۶ ماه پیش
گوگل ادوردز چیست؟ ۰۳:۵۶
زندگی در گوگل Google ۰۲:۰۴
زندگی در ای بی eBay ۰۱:۳۶
زندگی در یاهو Yahoo ۰۲:۲۰