Skip to main content
زولا
۱۱۳ بازدید

سال نو مبارک - موسسه خیریه بچه های آسمان

موسسه خیریه بچه های آسمان (کامران)
موسسه خیریه بچه های آسمان (کامران)
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

سال نو مبارک - موسسه خیریه بچه های آسمان

پروردگارا
چنان کن امسال، سالِ ما باشد
سعادت، بختِ نیکو
حال خوش در فال ما باشد.
پریشان حالی و اندوه، صد فرسنگ از ما دور
رفاه و امن و آرامش رفیق حال ما باشد
‍ امیدوارم چند سال بعد که دارید موفقیت ها و اتفاق های خوب زندگیتون رو برای این و اون تعریف می کنید،
با این جمله شروع کنید: "
همه چیز از سال 99 شروع شد..."

سال نو مبارک