Skip to main content
بلک میرور
۳۹۱ بازدید

  • Mohadeseh &
  • .
  • •dazai`||૬υⁿ'| ̶̶
  • Nc.0=_=
  • ❀رد بزنید لطفا...خواهش

سخنان(شعر)زیبا و جالب و تنش برانگیز شاعر انقلابی !

(برای همیشه بسته شد )
(برای همیشه بسته شد )
منتشر شده در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

خیلی خیلی جذاب و جالبه !