در حال بارگذاری ویدیو ...

2‌سال‌از‌اولین‌روزی‌که‌اومدم‌نماشا‌گذشت..♡!

۳۹ نظر گزارش تخلف
مـارگـارت؛
مـارگـارت؛

توی‌این‌2‌سال‌اتفاقای‌زیادی‌افتاد..
دوستای‌زیادی‌اومدن‌و‌رفتن..
به‌ادمای‌اشتباهی‌گفتم‌رفیق..!
درسای‌زیادی‌گرفتم

نه‌تو‌زندگیما؛تو‌همین‌نماشا..!
چه‌ادمایی‌دیدم‌که‌حیف‌بود‌اسمشونو‌بزاری‌•آدم•..!

ولی‌یه‌ادمایی‌دیدم‌،‌که‌حیف‌بود‌به‌فرشته‌ها‌بگن
•فرشته•..!

کسایی‌که‌یه‌زمانی‌دوست‌معمولیم‌بودن،فقط‌در‌حد
حرف‌زدن‌بودیم؛ولی‌الان‌مهم‌ترین‌بخش‌زندگیمن..

کسایی‌که‌موقع‌ناامیدی،ناراحتی،بدشانسی..با‌همه‌ی‌کمبودام؛تنهام‌نزاشتن..هر‌وقت‌بهشون‌نیاز‌داشتم‌پیشم‌بودن.

خلاصه‌که‌اگه‌همچین‌آدمایی‌تو‌زندگیتون‌دارین‌
قدرشو‌نوبدونین..!
حیف‌وقت‌و‌انرژی‌و‌عشقی‌که‌برای‌دوستای‌فیک‌و
دوروزه‌گذاشتم..

این‌پست‌رو‌تقدیم‌میکنم‌به‌آریا‌و‌ملودی..(:♡

نظرات (۳۹)

Loading...

توضیحات

2‌سال‌از‌اولین‌روزی‌که‌اومدم‌نماشا‌گذشت..♡!

۱۷ لایک
۳۹ نظر

توی‌این‌2‌سال‌اتفاقای‌زیادی‌افتاد..
دوستای‌زیادی‌اومدن‌و‌رفتن..
به‌ادمای‌اشتباهی‌گفتم‌رفیق..!
درسای‌زیادی‌گرفتم

نه‌تو‌زندگیما؛تو‌همین‌نماشا..!
چه‌ادمایی‌دیدم‌که‌حیف‌بود‌اسمشونو‌بزاری‌•آدم•..!

ولی‌یه‌ادمایی‌دیدم‌،‌که‌حیف‌بود‌به‌فرشته‌ها‌بگن
•فرشته•..!

کسایی‌که‌یه‌زمانی‌دوست‌معمولیم‌بودن،فقط‌در‌حد
حرف‌زدن‌بودیم؛ولی‌الان‌مهم‌ترین‌بخش‌زندگیمن..

کسایی‌که‌موقع‌ناامیدی،ناراحتی،بدشانسی..با‌همه‌ی‌کمبودام؛تنهام‌نزاشتن..هر‌وقت‌بهشون‌نیاز‌داشتم‌پیشم‌بودن.

خلاصه‌که‌اگه‌همچین‌آدمایی‌تو‌زندگیتون‌دارین‌
قدرشو‌نوبدونین..!
حیف‌وقت‌و‌انرژی‌و‌عشقی‌که‌برای‌دوستای‌فیک‌و
دوروزه‌گذاشتم..

این‌پست‌رو‌تقدیم‌میکنم‌به‌آریا‌و‌ملودی..(:♡