Skip to main content
قلمچی
۳۱۴ بازدید

نصایح شورای اسلامی طزنج - حاج محمدعلی طهماسبی-نیمه شعبان1394

طزنج سرای من
طزنج سرای من
منتشر شده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴

آقای حاج محمدعلی طهماسبی به نمایندگی شورای اسلامی طزنج در جشن نیمه شعبان1436 هـ.ق مصادف با 1394/03/14 عرایضی من باب نصیحت و گوشزد کردن به کسانی که در طزنج زندگی میکنند یا قصداقامت در طزنج دارند ایراد نمودند...