Skip to main content
۶۲ بازدید

نخستین زن رهبر ارکستر ملی ایران را دیدید؟

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

رهبری نخستین زن ایرانی در ارکستر ملی ایران/از گروه رسانه کاست