Skip to main content
۸۵ بازدید

  • فرشید  اکبری

اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت دوم)

شبکه افق
کانال تایید شده شبکه افق
منتشر شده در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مستند «فرشتگان گمشده» در سه قسمت، به وجهی دیگر از زندگی آمریکایی نزدیک می شود که همواره تحت سانسور شدید رسانه ای پنهان بوده است. در این فیلم شاهد زندگی اسف بار گروهی از مردم آمریکا به ویژه سیاه پوستان در حاشیه شهرهای بزرگی همچون نیویورک و واشنگتن هستیم؛ زندگی در خانه های تنگ و تاریک و با کمترین امکانات و امرار معاش به وسیله جمع آوری زباله آن هم در کشوری که افراد متمکن آن، جزو ثروتمندترین انسان ها بر روی زمین هستند.