شبکه افق

کانال تایید شده شبکه افق

فلسطین قطعا آزاد خواهد شد... ۰۳:۴۲
۶۱۶ بازدید پارسال
آذربایجان غربی سرزمین زیبایی ها ۰۳:۴۵
۲۵,۵۲۳ بازدید پارسال
رو در رو با کاظم دارابی ۱:۲۶:۲۳
۱,۶۸۱ بازدید پارسال
چطوری یک رستوران بومی راه اندازی کنیم؟ ۰۳:۰۸
اجاره بلا ۰۴:۱۸
۸,۸۲۸ بازدید پارسال
رو در رو با الهه کولایی ۱:۰۶:۴۰
۳,۳۲۲ بازدید پارسال
خانه عنکبوت ۰۵:۳۸
۱,۷۲۸ بازدید پارسال
شهید مدافع حرم سید احسان حاجی حتم لو ۳۳:۱۹
رو در رو با داریوش سجادی ۱:۲۷:۱۵
۲,۴۶۴ بازدید پارسال
رو در رو با امیر عباسی ۵۷:۵۰
۱,۸۷۸ بازدید پارسال
فیلم سینمایی لکنت ۱:۱۸:۰۷
۲,۱۷۴ بازدید پارسال
رو در رو با محمدرضا نقدی ۱:۱۹:۲۱
۱۸۶ بازدید پارسال
... ۰۴:۱۳
۷۷ بازدید پارسال
رو در رو با علی باقری ۱:۳۲:۰۶
۳۰۰ بازدید پارسال
رمضان در زندان ۰۴:۵۸
۱,۶۷۳ بازدید پارسال
روایتی از دلهای عاشق ۰۹:۲۹
۱۷۵ بازدید پارسال
افق ایران (ویدئوهای مردمی) ۰۳:۰۵
۸۸ بازدید پارسال
تنها میان طالبان ۱:۰۵:۱۵
۱۱,۵۳۳ بازدید پارسال
افق ایران (ویدئوهای مردمی) ۰۰:۵۲
۶۵ بازدید پارسال
معراج روح در محضر بهاءالدینی ۴۵:۲۲
۲۴۰ بازدید پارسال
گفتکو با خانواده شهدای ناجا ۲۷:۱۴
۶۰۳ بازدید پارسال
گفتکو با خانواده شهدای ناجا ۲۷:۲۴
۷۶ بازدید پارسال
حداقل با مردم در یک سطح زندگی کنید ۵۶:۰۶
افق ایران (ویدئوهای مردمی) ۰۴:۱۴
۹۳ بازدید پارسال
کارآفرین برتر در شبکه افق ۲۸:۲۲
۲,۵۰۱ بازدید پارسال
روایتی از عملیات بازی دراز در سال 1360 ۴۵:۱۸
اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت سوم) ۲۳:۱۷
بهار زیر آب های خلیج فارس ۲۴:۵۷
۳۴,۶۵۰ بازدید پارسال
خاطرات مدافع حرم سعید خشکباری ۰۷:۱۳
منفعت سیاستگذار در پولدار نشدن مردم است! ۵۵:۵۹
چهل سالگی انقلاب، کارنامه، کردستان ۲۷:۴۵
قصه های جنگ ۳۵:۵۸
۱۷۸ بازدید پارسال
روایت مبارزه یک بانوی ایرانی با بی سوادی ۱۹:۵۸
روایت زندگی  تنها بازمانده جزیره آشوراده ۲۹:۳۱
از زبان یوزی... ۰۳:۵۶
۸۱ بازدید پارسال
خیال کن که غزالم... ۰۵:۰۹
۱,۹۹۶ بازدید پارسال
ما مدعیان صف اول بودیم... ۰۵:۲۰
۱,۷۵۷ بازدید پارسال
نماهنگ جان جوانیم ۰۳:۰۳
۶۹۲ بازدید پارسال
بررسی صنعت برنج در ایران ۳۷:۴۷
۱,۷۴۲ بازدید پارسال
روز پدر تو مدرسه انگار غریبه ام ۲۶:۵۴
"انقلاب فرهنگی" و قرائت های مخدوش ۵۸:۳۲