شبکه افق

کانال تایید شده شبکه افق

فلسطین قطعا آزاد خواهد شد... ۰۳:۴۲
۶۳۵ بازدید پارسال
آذربایجان غربی سرزمین زیبایی ها ۰۳:۴۵
۲۵,۵۲۸ بازدید پارسال
رو در رو با کاظم دارابی ۱:۲۶:۲۳
۱,۷۸۲ بازدید پارسال
چطوری یک رستوران بومی راه اندازی کنیم؟ ۰۳:۰۸
اجاره بلا ۰۴:۱۸
۸,۸۴۱ بازدید پارسال
رو در رو با الهه کولایی ۱:۰۶:۴۰
۳,۳۳۷ بازدید پارسال
خانه عنکبوت ۰۵:۳۸
۱,۷۳۱ بازدید پارسال
شهید مدافع حرم سید احسان حاجی حتم لو ۳۳:۱۹
رو در رو با داریوش سجادی ۱:۲۷:۱۵
۲,۴۸۴ بازدید پارسال
رو در رو با امیر عباسی ۵۷:۵۰
۱,۸۸۴ بازدید پارسال
فیلم سینمایی لکنت ۱:۱۸:۰۷
۲,۵۸۶ بازدید پارسال
رو در رو با محمدرضا نقدی ۱:۱۹:۲۱
۲۰۰ بازدید پارسال
... ۰۴:۱۳
۸۳ بازدید پارسال
رو در رو با علی باقری ۱:۳۲:۰۶
۳۷۱ بازدید پارسال
رمضان در زندان ۰۴:۵۸
۱,۶۸۰ بازدید پارسال
روایتی از دلهای عاشق ۰۹:۲۹
۱۸۷ بازدید پارسال
افق ایران (ویدئوهای مردمی) ۰۳:۰۵
۹۶ بازدید پارسال
تنها میان طالبان ۱:۰۵:۱۵
۱۲,۹۸۲ بازدید پارسال
افق ایران (ویدئوهای مردمی) ۰۰:۵۲
۸۰ بازدید پارسال
معراج روح در محضر بهاءالدینی ۴۵:۲۲
۲۴۴ بازدید پارسال
گفتکو با خانواده شهدای ناجا ۲۷:۱۴
۶۸۵ بازدید پارسال
گفتکو با خانواده شهدای ناجا ۲۷:۲۴
۱۰۱ بازدید پارسال
حداقل با مردم در یک سطح زندگی کنید ۵۶:۰۶
افق ایران (ویدئوهای مردمی) ۰۴:۱۴
۹۴ بازدید پارسال
کارآفرین برتر در شبکه افق ۲۸:۲۲
۲,۵۳۷ بازدید پارسال
روایتی از عملیات بازی دراز در سال 1360 ۴۵:۱۸
اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت سوم) ۲۳:۱۷
بهار زیر آب های خلیج فارس ۲۴:۵۷
۳۴,۶۷۸ بازدید پارسال
خاطرات مدافع حرم سعید خشکباری ۰۷:۱۳
منفعت سیاستگذار در پولدار نشدن مردم است! ۵۵:۵۹
چهل سالگی انقلاب، کارنامه، کردستان ۲۷:۴۵
قصه های جنگ ۳۵:۵۸
۱۸۰ بازدید پارسال
روایت مبارزه یک بانوی ایرانی با بی سوادی ۱۹:۵۸
روایت زندگی  تنها بازمانده جزیره آشوراده ۲۹:۳۱
از زبان یوزی... ۰۳:۵۶
۸۴ بازدید پارسال
خیال کن که غزالم... ۰۵:۰۹
۲,۰۹۵ بازدید پارسال
ما مدعیان صف اول بودیم... ۰۵:۲۰
۱,۸۱۶ بازدید پارسال
نماهنگ جان جوانیم ۰۳:۰۳
۶۹۶ بازدید پارسال
بررسی صنعت برنج در ایران ۳۷:۴۷
۱,۷۴۳ بازدید پارسال
روز پدر تو مدرسه انگار غریبه ام ۲۶:۵۴
"انقلاب فرهنگی" و قرائت های مخدوش ۵۸:۳۲