Skip to main content
۳۴,۵۶۹ بازدید

  • فرشید  اکبری
  • لیلی

بهار زیر آب های خلیج فارس

شبکه افق
کانال تایید شده شبکه افق
منتشر شده در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

این مستند به شیوه زندگی و حیات انواع جانداران نظیر نرم تنان، جلبکها و ماهی ها و... در زیر آب های خلیج فارس می پردازد.