در حال بارگذاری ویدیو ...

از شهر‌های ۱۵ دقیقه‌ای چه می‌دانید؟

amir
amir

اکنون نیمی از جمعیت جهان در شهر‌ها هستند و تا پایان قرن این رقم به ۹۰ درصد می‌رسد. اکنون نقطه عطفی که باید درباره شهر و چشم انداز آن بازنگری کنیم. شهر ۱۵ دقیقه‌ای مفهوم ساده ایست. هر ساکن باید بتواند در فاصله ۵ دقیقه‌ای پیاده یا با دوچرخه به تمام نیاز‌های خود دسترسی پیدا کند.
اکنون نیمی از جمعیت جهان در شهر‌ها هستند و تا پایان قرن این رقم به ۹۰ درصد می‌رسد. اکنون نقطه عطفی که باید درباره شهر و چشم انداز آن بازنگری کنیم. شهر ۱۵ دقیقه‌ای مفهوم ساده ایست. هر ساکن باید بتواند در فاصله ۵ دقیقه‌ای پیاده یا با دوچرخه به تمام نیاز‌های خود دسترسی پیدا کند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

از شهر‌های ۱۵ دقیقه‌ای چه می‌دانید؟

۳ لایک
۰ نظر

اکنون نیمی از جمعیت جهان در شهر‌ها هستند و تا پایان قرن این رقم به ۹۰ درصد می‌رسد. اکنون نقطه عطفی که باید درباره شهر و چشم انداز آن بازنگری کنیم. شهر ۱۵ دقیقه‌ای مفهوم ساده ایست. هر ساکن باید بتواند در فاصله ۵ دقیقه‌ای پیاده یا با دوچرخه به تمام نیاز‌های خود دسترسی پیدا کند.
اکنون نیمی از جمعیت جهان در شهر‌ها هستند و تا پایان قرن این رقم به ۹۰ درصد می‌رسد. اکنون نقطه عطفی که باید درباره شهر و چشم انداز آن بازنگری کنیم. شهر ۱۵ دقیقه‌ای مفهوم ساده ایست. هر ساکن باید بتواند در فاصله ۵ دقیقه‌ای پیاده یا با دوچرخه به تمام نیاز‌های خود دسترسی پیدا کند.

آموزش