در حال بارگذاری ویدیو ...

قبل از جراحی شکم چه اقداماتی لازم است انجام گیرد؟

آرش نجف بیگی
آرش نجف بیگی

این جراحی حتماً به ناشتایی قبل از عمل نیاز دارد./ با توجه به اینکه این عمل ها جزء جراحی های بزرگ محسوب می شوند احتما اینکه فرد یک شب در بیمارستان بستری شود وجود دارد و این بازه بعد از جراحی حداقل 8 ساعت و حداکثر 24 ساعت می باشد.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

قبل از جراحی شکم چه اقداماتی لازم است انجام گیرد؟

۱ لایک
۰ نظر

این جراحی حتماً به ناشتایی قبل از عمل نیاز دارد./ با توجه به اینکه این عمل ها جزء جراحی های بزرگ محسوب می شوند احتما اینکه فرد یک شب در بیمارستان بستری شود وجود دارد و این بازه بعد از جراحی حداقل 8 ساعت و حداکثر 24 ساعت می باشد.

آموزش