Skip to main content
بلک میرور
۱۴۴ بازدید

بستن آپدیت ویندوز 10

Programer2016
Programer2016
منتشر شده در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

نحوه بستن آپدیت اتوماتیک ویندوز 10
به همان روش که آپدیت را می بندید به همان روش هم باز می شودگزارش تخلف