Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۱,۶۵۹ بازدید

  • •Miss_PaNDa•

لایحه تأمین امنیت زنان

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۷

گزارشی از سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛
جایی برای تنفس زنان باز می شود؟
یک فعال حقوق زنان: ایرادها نباید اصل لایحه را زیر سوال ببرد