Skip to main content
نماوا
۱۷۶ بازدید

قوانین دعوای زن و شوهرها

آگاه باشیم
آگاه باشیم
منتشر شده در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

غالبا بیشتر جدال ها و دعواهای در رابطه زناشویی بر سر اتفاق های ناچیز و بی ارزشی رخ می دهد. همسایه ای برای یک زن و مرد تابلویی هدیه داده بود و آن ها را خوشحال کرده بود. زن می خواست آن را در اتاق نصب کند و مرد مخالفت می کرد زیرا فکر می کرد آن تابلو زشت است.
ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر مطالعه کنید:
https://goo.gl/MmVoXM