Skip to main content
۱۹۵ بازدید

رگ‌تک در ایران با چه چالش‌هایی مواجه است؟

راه پرداخت
کانال تایید شده راه پرداخت
منتشر شده در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

راه پرداخت رویداد رگ‌تک را ششم شهریور در دانشگاه خاتم برگزار کرد. در حاشیه این رویداد از سعید عسگری انارکی کارشناس صنعت بانکداری، محمدعلی گوگانی مدیرعامل آدونیس و محمد طهرانی عضو هیات علمی دانشگاه خاتم پرسیدیم که رگ‌تک در ایران با چه چالش‌هایی مواجه است و آنها در این مورد توضیح دادند.