راه پرداخت
راه پرداخت

کانال تایید شده راه پرداخت

چگونه توکن تخفیف راه پرداخت را بخریم؟ ۰۲:۰۲
چگونه کیف توکن ققنوس را نصب کنیم؟ ۰۳:۱۵
اهمیت توکنایز کردن در مدیریت ریسک ۰۸:۱۹
دوره آموزشی مبانی لندتک با هدایت امیر حق‌رنجبر ۱:۲۴:۵۵
دوره آموزشی مبانی لندتک با هدایت زکیه ایزدی ۱:۱۲:۵۸
تمرکز بر ۵جی در جیتکس 2019 ۰۰:۳۱
۳۶۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
فین‌تک در ایران به چه سمتی می‌رود؟ ۱:۰۱:۰۳
لندتک چیست؟ ۰۳:۲۸
۹۹۶ بازدید پارسال