در حال بارگذاری ویدیو ...

دوره آموزشی مبانی ولث‌تک و مدیریت سرمایه با هدایت محمد قاسمی / بخش اول

راه پرداخت
کانال تایید شده راه پرداخت

محمد قاسمی مدیرعامل سوشیانت در کارگاه مبانی ولث‌تک و مدیریت سرمایه که در کنفرانس فین‌تک ایران برگزار شد، کاربردهای فناوری در زمینه مدیریت سرمایه را تشریح کرد و درباره مفهوم ولث‌تک و ابعاد مختلف آن توضیح داد. در ابتدای این کارگاه، قاسمی به توضیحی درباره بازار بورس و تاریخچه آن پرداخت و سپس ارکان بورس را معرفی کرد. بخش اول این کارگاه را در این ویدیو می‌توانید مشاهده کنید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دوره آموزشی مبانی ولث‌تک و مدیریت سرمایه با هدایت محمد قاسمی / بخش اول

۱ لایک
۰ نظر

محمد قاسمی مدیرعامل سوشیانت در کارگاه مبانی ولث‌تک و مدیریت سرمایه که در کنفرانس فین‌تک ایران برگزار شد، کاربردهای فناوری در زمینه مدیریت سرمایه را تشریح کرد و درباره مفهوم ولث‌تک و ابعاد مختلف آن توضیح داد. در ابتدای این کارگاه، قاسمی به توضیحی درباره بازار بورس و تاریخچه آن پرداخت و سپس ارکان بورس را معرفی کرد. بخش اول این کارگاه را در این ویدیو می‌توانید مشاهده کنید.

آموزش