Skip to main content
زولا
۲۴۸ بازدید

  • ⁦❄️⁩جولای۲۲⁦❄️⁩

تاثیر موسیقی در کودکان دارای اتیسم - موسیقی درمانی

دکتر حسام فیروزی
کانال تایید شده دکتر حسام فیروزی
منتشر شده در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

موسیقی میتواند منجر به هماهنگی های حسی در کودکان دارای اتیسم شود که در روند آموزش و توانبخشی این کودکان موثر خواهد بود.
منبع: تازه‌های #اتیسم

https://www.hesamfiroozi.com