Skip to main content
زولا
۱۴۰ بازدید

آقای رئیس جمهور تو فقط به ریشت برس . استاد داود پورآقایی

استاد پورآقایی
استاد پورآقایی
منتشر شده در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۷

آقای روحانی تو فقط به ریشت برس و به ریش ملت بخند
بخند به خون تمام شهدا